0byt3m1n1

Path: /var/www/danhdo2022.703.w425/site13884/
[ Home ]

Name
Size
Permissions
Last Update
Options
[D] .quarantine
--
drwxr-xr-x
27-Sep-2022 07:21
[D] .tmb
--
drwxrwxrwx
27-Sep-2022 07:21
[D] images
--
drwxr-xr-x
27-Sep-2022 07:21
[D] wp-admin
--
drwxrwxr-x
30-Sep-2022 22:56
[D] wp-content
--
drwxrwxr-x
30-Sep-2022 02:18
[D] wp-includes
--
drwxrwxr-x
27-Sep-2022 07:21
[F] .1664066997
0.074 KB
-rw-r--r--
25-Sep-2022 00:49
[F] .htaccess
1.53 KB
-r--r--r--
30-Sep-2022 02:18
[F] ajetlnua.php
25.035 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:36
[F] auto_seo.php
7.867 KB
-rw-r--r--
27-Sep-2022 00:54
[F] configuration_1-login.php
46.659 KB
-rw-rw-r--
24-Jan-2020 20:49
[F] difncxtr.php
162.346 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:32
[F] index.php
7.005 KB
-r--r--r--
30-Sep-2022 02:18
[F] license.txt
19.448 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] lzoxqqyw.php
25.035 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:32
[F] readme.html
7.228 KB
-rw-rw-r--
05-Sep-2022 15:25
[F] redirect.php
1.995 KB
-rw-r--r--
07-Aug-2022 13:22
[F] robots.txt
0.096 KB
-rw-r--r--
27-Sep-2022 07:13
[F] upmgncqj.php
25.035 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:32
[F] wp-activate.php
6.997 KB
-rw-rw-r--
02-Apr-2022 03:45
[F] wp-blog-header.php
13.64 KB
-rw-rw-r--
25-Sep-2022 13:01
[F] wp-comments-post.php
2.283 KB
-rw-rw-r--
02-Apr-2022 03:44
[F] wp-config-sample.php
2.931 KB
-rw-rw-r--
02-Apr-2022 03:45
[F] wp-config.php
3.886 KB
-rw-rw-r--
21-Sep-2022 22:13
[F] wp-cron.php
3.851 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wp-fod.php
12.866 KB
-rw-r--r--
29-Sep-2022 08:20
[F] wp-links-opml.php
2.436 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wp-load.php
3.88 KB
-rw-rw-r--
27-Sep-2022 07:13
[F] wp-login.php
47.361 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wp-mail.php
8.376 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wp-queryall.php
8.578 KB
-rw-r--r--
15-Sep-2022 10:27
[F] wp-settings.php
23.15 KB
-rw-rw-r--
21-Sep-2022 22:11
[F] wp-signup.php
31.3 KB
-rw-rw-r--
16-Sep-2022 23:53
[F] wp-static.php
7.044 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 13:22
[F] wp-trackback.php
4.637 KB
-rw-rw-r--
25-May-2022 16:05
[F] wso112233.php
38.971 KB
-rw-r--r--
27-Sep-2022 00:58
[F] wumsjbgy.php
48.378 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:32
[F] xmlrpc.php
3.16 KB
-rw-rw-r--
02-Apr-2022 03:44
[F] ztkkqaip.php
115.612 KB
-rw-r--r--
26-Sep-2022 19:36

© 2017 - ZeroByte.ID.

Tổng Quan Về Đối Tượng Kiểm Toán  - eldritch-dragons
kế toánkiểm toántin tức tài chính

Tổng Quan Về Đối Tượng Kiểm Toán 

Đối tượng kiểm toán là tất cả các sự kiện cần kiểm tra, đặc biệt là tình hình tài chính của đơn vị. Qua bài viết này eldritch-dragons sẽ thông tin đến bạn. 

1. Đối tượng kiểm toán 

Đối tượng kiểm toán chủ yếu là tài liệu kế toán, vì đây là lợi ích trực tiếp của cả người quản lý và những người quan tâm khác.

Nhưng đối với tất cả những người có liên quan, số liệu kế toán và biên lai là vô nghĩa nếu chúng không liên quan đến tình hình tài chính của kiểm toán viên. Điều này là do sự phức tạp của các mối quan hệ tài chính và hạn chế của kỹ năng và phương tiện xử lý thông tin, do đó kế toán không thể thu thập tất cả các thông tin tài chính.

Hình 1: các đối tượng liên quan

Do đó, cuộc kiểm toán không chỉ giới hạn trong sổ sách kế toán mà còn bao gồm cả tình trạng thực tế của hoạt động tài chính, dù đã phản ánh trên sổ sách kế toán hay không trong sổ sách kế toán.Ngoài ra, cùng với sự phát triển của yêu cầu quản lý và kế toán, kiểm toán viên cũng quan tâm đến các lĩnh vực quản lý khác như: B. Hiệu quả sử dụng các nguồn lực, hiệu quả của các chương trình, mục tiêu, dự án cụ thể …

2. Thực trạng hoạt động tài chính Đối tượng kiểm toán

Hoạt động tài chính là: Sử dụng tiền để tạo ra các mối quan hệ trong đầu tư, kinh doanh, mua bán và thanh toán nhằm đạt được những lợi ích kinh tế cụ thể.

Ở đây, các mối quan hệ tài chính là nội dung bên trong của hoạt động tài chính, còn tiền chỉ là biểu hiện, là phương tiện giải quyết các mối quan hệ kinh tế này.Tài liệu kế toán Các khoản mục kiểm toán cụ thể của đối tượng kiểm toán.

Hình 2: Thực trạng hoạt động tài chính

Tài liệu kế toán là hệ thống tài liệu, sổ sách, bảng tính và báo cáo tài chính và kế toán.

Theo Luật Kế toán: Chứng từ kế toán là phiếu thu, sổ sách kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm toán và các tài liệu khác có liên quan đến kế toán.

3. Báo cáo thực tế về tài sản và các giao dịch tài chính thuộc đối tượng kiểm toán đặc biệt

+ Trong đơn vị thương mại hoặc phi thương mại, tài sản được biểu hiện dưới nhiều hình thức vật chất khác nhau với các yêu cầu về phương pháp, chất lượng, bảo quản, bảo dưỡng …Chúng được cất giữ trong các trại và bãi khác nhau với những người quản lý khác nhau.

Mối quan hệ giữa người quản lý với nhau và giữa người quản lý với người sở hữu tài sản được thực hiện theo những xu hướng và phương thức khác nhau, nhưng có xu hướng ngày càng gia tăng khoảng cách giữa chủ sở hữu, chủ sở hữu với người trông coi và người sử dụng hàng hóa. 

Hình 3: Báo cáo tình tình thực tế

Mặt khác, với sự phát triển của sản xuất, quy mô tài sản cũng ngày càng tăng, quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, chuỗi kinh tế ngày càng đa dạng và phức tạp …Điều này dẫn đến khả năng tách biệt tài sản và sự phản ánh của chúng trong thông tin kế toán …

Thực tế này đã khuyến khích sự xuất hiện của kiểm toán và yêu cầu đặt tình trạng thực tế của tài sản lên vị trí đầu tiên.

+ Tài sản có nhiều dạng vật chất và nguồn gốc khác nhau, luôn vận động và được biểu hiện bằng các nghiệp vụ cụ thể.Dựa trên quy trình bảo vệ này, đặc điểm cụ thể của từng loại tài sản, mối quan hệ kinh tế của từng loại và sự đa dạng của các giao dịch, cuộc kiểm toán được chia thành các phần thực hành kiểm toán cụ thể phù hợp với đối tượng.

Các thông lệ đối tượng kiểm toán bao gồm:

+ Kiểm toán các giao dịch tiền hoặc quỹ

+ Kiểm toán các giao dịch tiền hoặc quỹ

+ Kiểm toán các giao dịch trọng yếu

+ Kiểm toán các quy trình kinh doanh giao dịch tài chính

+ Kiểm toán tạo vốn và hoàn vốn các giao dịch vốn

4. Hiệu quả và đối tượng kiểm toán viên

Tài liệu kế toán, tình hình tài chính hiện tại và các giao dịch tài chính là những đối tượng liên quan đến việc hình thành và phát triển cuộc kiểm toán. Tuy nhiên, theo quan điểm ngày nay, đối tượng của cuộc kiểm toán cũng bao gồm hiệu quả và hiệu lực.

Việc mở rộng phạm vi đối tượng kiểm toán như vậy cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế của ban lãnh đạo liên quan đến việc mở rộng phạm vi kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp, trong khi nguồn lực ngày càng hạn hẹp.

Để tiết kiệm chi phí và có được lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, cần phải xác định vấn đề hiệu quả và hiệu quả đối với từng công ty cụ thể.

Trên đây là một số thông tin về đối tượng kiểm toán. Để tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này bạn có thể tham khảo website: https://uydanh.vn/

Related Articles

Back to top button