QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Người đại diện của công ty đầu tư chứng khoán có thể là giám đốc, chủ tịch, người quản lý… Tuy nhiên phải đảm bảo là người đảm nhận vai trò này cần tuần tuân thủ tốt những quy định chung về người đại diện. Công ty Tài chính trực thuộc của…

Luật sư Tư vấn Thành lập doanh nghiệp

Về nguyên tắc, pháp luật cho phép doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Trong một số trường hợp đặc biệt pháp luật có quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì việc kinh doanh của doanh…