Browsing Category

tin tức

Hướng dẫn quy định thành lập công ty giao hàng

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ hoặc ra văn bản từ chối cấp giấy phép xây dựng trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.…

Quy trình Thủ tục thành lập công ty doanh nghiệp 2023

Vì vậy, hãy tham khảo các nguồn thông tin pháp luật cụ thể và tư vấn từ chuyên gia để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và thành công trong quy trình thành lập công ty của bạn. Quyết định vốn điều lệ ban đầu của công ty và phân chia cổ phần…

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty 2023 Mới

Chi phí này khác nhau giữa các đơn vị cung cấp tùy vào sự cân đối riêng. Ngoài ra, chi phí dịch vụ còn tùy thuộc vào nội dung doanh nghiệp muốn thay đổi là gì. Một là, thay đổi ngành nghề kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng…

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên mới nhất

Do vậy, tổ chức, cá nhân cần lưu ý không sử dụng căn hộ chung cư để làm trụ sở công ty. Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử. Điều lệ công ty (đối với công ty hợp danh, công ty TNHH,…